دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

در سالگرد خیزش آبانماه:نگاهی به مختصات و چشم انداز و درس های آن

ویژه بمناسبت خیزش آبانماه 98

۲۸ آبان ۱۳۹۹

در سالگرد خیزش آبانماه:نگاهی به مختصات و چشم انداز و درس های آن

محمد اعظمی عضو هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

چهارشنبه 28آبان ۱۳۹۹ برابر با 18 نوامبر2020

 

 

 

1a.mp3

قسمت اول

2a.mp3

قسمت دوم
بخش: 

دیدگاه‌ها

ساسان عزیز حزب چپ جریانی است که برای همکاری و اتحاد آغوشش همیشه باز بوده است. ما سازمان اتحاد فدائیان خلق را از نزدیک ترین یاران چپ خود می دانیم و در هر سطحی که ان رفقا بخواهند اماده همکاری و حتی وحدت هستیم. بخشی از حزب چپ اعضای سابق سازمان اتحاد فدائیان بوده اند. دلیلی وجود ندارد که ما مشتاق نزدیکی در همه سطوح با آن رفقا نباشیم
0

وباعرض معذرت حتی پیشنهادمیکنم دربه پیش یک برگه به نام اتحادچپ اضافه کندوتمام مباحث وحتی مقالاتی که دیگرسازمانهایی که امکان اتحادبا آنها قویتراست درآنجا درج شود.شایدبسیاری ازموانع باطرح شدن وعرضه شدن دربه پیش کمی ازسخت بودن رابکاهد.بسیارغم انگیزاست که رفقایی با آن سابقه درخشان درچپ ایران مطرح نشوندوگذرزمان مانندچهاردیواری عمل کند.حزب چپ همین حالا آسمانش پرستاره است چه زیبا که باتوان کمیتی بالاتری پابه عرصه بگذارد.
0

رفیق بزرگوارمحمداعظمی ،ازخودیادگاری درتاریخ چپ ایران بگذاریدومسبب اتحادباتحادفداییان باشید.اینطورکه به نظرمیرسدنبایدموانع سنگینی پیش پای باشد.میدانم که کودکانه ابرازکردم ولی اتحادراهم به همین سادگی امکان پذیرمیدانم ازهیچ کوششی دریغ نفرمایید .حتی اگرقبول کنندمباحثات اتحادرادرپیش چشم جنبش انجام دهید.باورکنیداین. خواسته قلبی بسیاری ازفداییان است .به امیدخبرخوش ازجانب شما.
0

افزودن دیدگاه جدید