چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱

افتخار به کادر بهداشتی و درمانی کشورمان ،فایل صوتی

پیام هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فداییان خلق) افتخار به کادر بهداشتی و درمانی کشورمان

۲۷ آبان ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری