سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

خشونت علیه زنان در ایران از منظر اینترسکشونالیتی

۰۲ آذر ۱۳۹۹

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) گروه کار زنان برگزار کرد

خشونت علیه زنان در ایران از منظر اینترسکشونالیتی

زهرا باقری شاد روزنامه نگار شاعر و دانش آموخته مطالعات جنسیت و اینترسکشونالیتی

زمان :یکشنبه 22نوامبر 2020 (2 آذر ماه 1399)

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید