دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

اعدام، پرونده‌سازی، گروگان گيری، ربايش مخالفان و بازداشت فعالان مدنی،فایل صوتی

گسترش سرکوب جمهوری اسلامی در اوج بحران کرونا!

۰۶ دی‌ ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری