پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱

فقر زنان!

۱۷ دی‌ ۱۳۹۹

گروه کار زنان - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستاگرام برگزار می کند:

سخنران: آینده آزاد – عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و فعال حقوق زنان

زمان: سه شنبه ۲۳ دیماه ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید