پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱

چالش ها و وظایف پیش رو در سپهر سیاسی کشور در گفتگو با رفیق بهزاد کریمی!

۲۱ دی‌ ۱۳۹۹

فایل صوتی - تصویری که ملاحظه می کنید، گفتگویی است که میان رفیق بهزاد کریمی که دو سال پیش در سفر به کانادا در دیداری با چند نفر از جوانان که در آن زمان بتازگی ایران را ترک کرده بودند، صورت گرفته است.

فایل صوتی - تصویری که ملاحظه می کنید، گفتگویی است که میان رفیق بهزاد کریمی که دو سال پیش در سفر به کانادا در دیداری با چند نفر از جوانان که در آن زمان بتازگی ایران را ترک کرده بودند، صورت گرفته است. از آنجایی که موارد طرح شده در این گفتگو همچنان در زمره مسائل جاری کشور و به شمار می روند، این فایل صوتی - تصویری برای نخستین بار انتشار بیرونی یافته و در اختیار خوانندگان سایت قرار می گیرد.

سایت «به پیش» 

بخش: 

دیدگاه‌ها

آزمایش
0

تاریخ کلمه به کلمه این سخنرانی راثابت خواهدکردکه درست ترین تحلیل همین بود.پیروزو پاینده باشیدرفیق کریمی
0

افزودن دیدگاه جدید