پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱

جنبش دادخواهی ادامه دارد

۲۶ دی‌ ۱۳۹۹

جنبش دادخواهی ادامه دارد

باقر ابراهیم زاده از زندانیان سیاسی رژیم شاه و ازاعضای سازمان راه کارگر وار خانواده خاوران 

 در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سؤالات  پاسخ داد

پنجشنبه 25دیماه 1399 برابر با 14ژنویه 2021

ساعت 21 بوقت ایران،ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

bagher_ebrahimzadeh1.mp3

قسمت اول

bagher_ebrahimzadeh2.mp3

قسمت دوم

bagher_ebrahimzadeh3.mp3

قسمت پایانی
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید