سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱

شانزدهم و هفدهم بهمن جشن میگیریم

شانزدهم و هفدهم بهمن جشن میگیریم پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی را

۲۹ دی‌ ۱۳۹۹

دیدگاه‌ها

رفقای عزیز، شما مکان برگزاری را رسانه های اجتماعی و جمعی اعلام کرده اید.
این آدرس خیلی وسیع است و قابل دسترسی نیست. لطفا آدرس های مشخصی را ارائه کنید.
0

کسی می تواند به ببینندگان توضیح بدهد که این اشخاصی که در پوستر بالا قرار است سمبل پنجاه سالگی فدایی باشند چه کسانی هستند؟ جز رفقا فران و شمسی و مجید باقی شناخته شده نیستند. فران هم که با حزب چپ نیست.
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری