سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱

پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی گرامی باد!

شروع برنامه در روزهای شانزدهم و هفدهم بهمن ماه از ساعت 21 بوقت ایران

۰۵ بهمن ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری