سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱

در روزهای شانزدهم و هفدهم بهمن ماه

گرامیداشت پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی

۰۵ بهمن ۱۳۹۹

 گرامیداشت پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی در روزهای شانزدهم و هفدهم بهمن ماه از ساعت 21 بوقت ایران

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری