دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

ضرورت، زمینه ها و موانع اتحاد نیروهای چپ و دمکرات

۱۱ بهمن ۱۳۹۹

ضرورت ،زمینه ها و موانع اتحاد نیروهای چپ و دمکرات

پرویز نویدی عضو شورای مرکزی  حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

پنجشنبه 9بهمن ماه 1399 برابر با  28 ژنویه 2021

ساعت 21 بوقت ایران،ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

parviz_n1.mp3

قسمت اول

parviz_n2.mp3

قسمت دوم

parviz_n3.mp3

قسمت پایانی
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید