چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

«زحمتکش اینسانا من فدائیم»

ترانه سرود "من فدائیم" با صدای ماندگار عاشیق حسن اسکندری

۱۶ بهمن ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری