چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

پیام رفیق ایرج نیری، فایل صوتی

به مناسبت پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها

امیدوارم که هرچه زودترسلامتی خودرابازیابید.وصدای خودتان رابشنویم.
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری