چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

پیام به: حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۲ بهمن ۱۳۹۹

امروز، بزرگداشت این رویداد ویژه الهام بخش و باعث انگیزه بیشتری برای اعضای شما و همه نیروهای مترقی در ایران است تا اتحاد خود را تقویت کنند و مبارزه برای تغییرات دموکراتیک و ساختن آینده بهتر را ادامه دهند.

رفقای عزیز؛

ما به نمایندگی از کمونیست های عراق، از صمیم قلب پنجاهمین سالگرد تاسیس جنبش فدائیان را شاد باش می‌گوییم. به همین مناسبت، ما مبارزات شجاعانه و فداکاری های قهرمانانه اعضا و طرفداران فدایی علیه رژیم دیکتاتوری شاه و برای آزادی ، دموکراسی و عدالت اجتماعی را پس میداریم. با وجود تلاش نیروهای مرتجع برای سرکوب خونین جنبش، آنها نتوانستند روحیه انقلابی فدایی را نابود کنند

امروز، بزرگداشت این رویداد ویژه الهام بخش و باعث انگیزه بیشتری برای اعضای شما و همه نیروهای مترقی در ایران است تا اتحاد خود را تقویت کنند و مبارزه برای تغییرات دموکراتیک و ساختن آینده بهتر را ادامه دهند.

ضمن سلام گرم به حزب چپ ایران در پنجاهمین سالگرد تاسیس جنبش فدائیان، چشم انتظار تقویت روابط بین دو حزب و روابط تاریخی بین ملت های ایران و عراق برای صلح، آزادی، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی هستیم

حزب کمونیست عراق - کمیته روابط بین الملل

ꓥ فوریه  ۲۰۲۱

 ------------------------

 

To: The Left Party of Iran (People's Fadaian)

Dear Comrades,

We convey to you the wholehearted greetings of Iraqi Communists on the 50th anniversary of the foundation of the Fadaian Movement in Iran. On this special occasion, we remember the courageous struggle and heroic sacrifices of members and supporters of the movement against the dictatorial regime of the Shah, for freedom, democracy and social justice. Campaigns of bloody repression by successive reactionary forces failed to extinguish its revolutionary spirit.

Celebrating this special event today provides inspiration and further impetus for your members and all progressives in Iran to enhance their unity and continue the fight for democratic change and building a better future.

While warmly saluting the Left Party of Iran on the 50th anniversary of the foundation of the Fadaian Movement, look forward to strengthening relations between our two parties, as well as the historic ties between the Iranian and Iraqi peoples, for peace, freedom, democracy and social progress.

International Relations Committee

Iraqi Communist Party

8 February 2021

 

افزودن دیدگاه جدید