چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

مناسبات بین ایران و آمریکا

۰۱ اسفند ۱۳۹۹

 مناسبات بین ایران وآمریکا

علی پورنقوی عضو هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

،در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ داد

پنجشنبه 30بهمن ماه 1399 برابر با18فوریه 2021

ساعت 21 بوقت ایران،ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

ali_pournaghavi1.mp3

قسمت اول

ali_pournaghavi2.mp3

قسمت دوم

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/JSkViEjuYrQbZO8AAoosjQ

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید