چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

برجام و مناسبات ایران و آمریکا

۰۵ اسفند ۱۳۹۹

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - سوئد، در تالار مجازی زوم برگزار می کند؛

سخنرانان: فرخ نگهدار و علی پورنقوی

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید