جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

ضرورت مذاکره‌ بدون پیش شرط، وفراتر رفتن از برجام! فایل صوتی

بیانیه هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۰ اسفند ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری