جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

مطالبات بازنشستگان برحق است! فایل صوتی

از مبارزات و مطالبات بازنشستگان و فراخوان مشترک تشکل‌های مستقل کارگری پشتیبانی می کنیم!

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

 مطالبات بازنشستگان برحق است!

از مبارزات و مطالبات بازنشستگان و فراخوان مشترک تشکل‌های مستقل کارگری پشتیبانی می کنیم!

 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری