جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

زنان عراقی با وجود خشونت و بیماری همه گیر ویروس کرونا همچنان مقاوم ایستاده اند!

بیانیه «لیگ زنان عراق» به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن

۲۰ اسفند ۱۳۹۹

ما، در لیگ زنان عراق، با وجود دشواری هایی که به عنوان زن در سطوح مختلف فرهنگی و اجتماعی با آن روبرو هستیم ، به تلاش خود برای متحد کردن تلاش های ملی و مدنی برای اصلاح روند سیاسی در عراق ادامه می دهیم. ما کاملاً به اراده مردم برای ساختن یک سیستم سیاسی عادلانه احترام می گذاریم. این سیستم میتواند عراق را از بحران های اقتصادی و درگیری های سیاسی نجات دهد.

بیانیه «لیگ زنان عراق» به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن

زنان عراقی با وجود خشونت و بیماری همه گیر ویروس کرونا همچنان مقاوم ایستاده اند!

 

۸ مارس روزی است که ما برای ادامه مبارزه به عنوان مدافعان حقوق زنان و برای کمک به حل مشکلات کشور به طور اعم و زنان و دختران به طور اخص و بهبود شرایط زندگی و اجتماعی آنها در شهرها و روستای عراق تجدید عهد میکنیم. وظایف ما شامل پاسخگویی به نیازهای بهداشتی، روانی و مسایل حقوقی آنها و اطمینان از اینکه پناهگاه ها و مسکن مناسب برای محافظت از آنها در برابر خشونت، استثمار و قاچاق انسان موجود است.

۸ مارس امسال در حالی فرا رسیده است که ما هنوز به دلیل شیوع ویروس کرونا و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن با چالش های بهداشتی و زیست محیطی فراوانی روبرو هستیم . وجود وضعیت پیچیده سیاسی و امنیتی موجود این چالشها را عمیقتر میکند. علت این اوضاع پیچیده، سیستم تقسیم قدرت مبتنی بر ساختار قومی-فرقه ای و فسادی است که هنوز عراق و مردم آن را آزار می دهد. با وجود این چالش های عظیم ، زنان عراقی قدرت اراده و توانایی بالای خود در مقابله با مشکلات و بحران ها را ثابت کرده اند.

شاخص ها و گزارش های محلی، ملی و بین المللی تأیید می کند که زنان عراقی در شرایط سختی زندگی می کنند و در مقایسه با مردان علاوه بر فرصت های نابرابر ، در معرض بی عدالتی های بیشتر، بی توجهی، خشونت، حاشیه نشینی و محرومیت قرار دارند. این امر علی رغم مشارکت آنها در بسیاری از زمینه ها و تلاش برای احقاق حقوقشان، برای مشارکت واقعی در امور سیاسی و در سطوح تصمیم گیری صورت می گیرد و آنها همچنان به مبارزه با انواع خشونت علیه خود ادامه می دهند و برای لغو همه تصمیمات و قوانین ناعادلانه ای که موجب نقض حیثیت و حقوق بشر آنها می شود، مبارزه میکنند.

ما، در لیگ زنان عراق، با وجود دشواری هایی که به عنوان زن در سطوح مختلف فرهنگی و اجتماعی با آن روبرو هستیم ، به تلاش خود برای متحد کردن تلاش های ملی و مدنی برای اصلاح روند سیاسی در عراق ادامه می دهیم. ما کاملاً به اراده مردم برای ساختن یک سیستم سیاسی عادلانه احترام می گذاریم. این سیستم میتواند عراق را از بحران های اقتصادی و درگیری های سیاسی نجات دهد. ما از همه نهادهای اجرایی و قانونگذاری مربوطه و همچنین سازمان ملل می خواهیم که حق مشارکت زن در همه سطوح را تضمین کرده و اصل عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی را تأیید کنند. نقش زنان باید به عنوان شرکای اساسی و موثر در فرایندهای توسعه ، ساخت و ساز، امنیت و صلح مطرح شود. ارتقا مشارکت و توانمندسازی اقتصادی زنان، حصول اطمینان از ایمنی آنها و حمایت از آنها در خانواده و جامعه ضروری است. این امر مستلزم تسریع در انتشار قانون حمایت از خانواده در برابر خشونت خانگی و اجرای آن با پاسخگو کردن متخلفین و پیگرد قانونی آنها است تا اطمینان حاصل شود که آنها مصون از مجازات نخواهند بود. برای بیوه ها، زنان مطلقه ، عودت کنندگان از آوارگی، زنان با نیازهای ویژه و زنانی که هزینه زندگی خانواده خود را تأمین می کنند و تحت تأثیر بیماری همه گیر ویروس کرونا قرار دارند ، باید تضمین های کامل اجتماعی ارائه شود.

۸ مارس فرصتی است تا استواری خود را در برابر چالش های بزرگ جشن بگیریم ، این روز همچنین فرصتی است تا ثابت کنیم که ما می توانیم در همه زمینه ها و نهادها تغییر ایجاد کنیم. ۸ مارس فرصتی است تا دراعتراضات علیه همه سیاست های ضد مردمی صدای خود را بلند کنیم. این روزی است که باید به دولت عراق و جامعه بین المللی تعهدات خود در قبال مسائل زنان را یادآوری کرد و قدردانی کرد از تلاش های زنان و فداکاری های انجام شده توسط آنان. ما از دولت عراق و جامعه بین المللی می خواهیم تا برنامه های توسعه را به منظور مقابله با فقر و محرومیت زنان و خانواده ها و فرزندانشان اتخاذ کنند و تلاش کنند تا زندگی آزاد و شایسته ای برای آنها فراهم شود، از حقوق آنها محافظت کنند و کلیه قوانین و تصمیماتی که حقوق زنان را پایمال کرده را لغو کنند.

زنده باد ۸ مارس، روز جهانی برای همه زنان.

گرمترین درودها به هر زنی که تلاش می کند دنیا را به یک محیط امن برای همه تبدیل کند.

شکوه و افتخار به زنان شهید و ناپدید شده در عراق و سراسر جهان!

زنان باید از زندگی آزاد، با عزت و ایمن برخوردار باشند!

لیگ زنان عراق

۸ مارس ۲۰۲۱

---------------------------

Iraqi Women's League

Statement on the occasion of 8th March, International Women's Day

Iraqi women are resilient despite violence and the coronavirus pandemic

The 8th of March is a day when we renew our commitment to continue the struggle as defenders of women's rights, contributing to tackling the country's problems in general, and those of women and girls in particular, and improving their living and social conditions in urban and rural Iraq. This includes responding to their health, psychological and legal needs, and ensuring appropriate shelters and housing to protect them from violence, exploitation and trafficking.

The 8th of March 2021 has come while we are still facing many health and environmental challenges due to the coronavirus pandemic and its social and economic impact, that are further aggravated by a complex political and security situation. The latter is caused by the ethno-sectarian power-sharing system and corruption that still plagues Iraq and its people. Despite these enormous challenges, Iraqi women have proven their strength of will and their high ability to confront difficulties and crises.

Local, national and international indicators and reports confirm that Iraqi women live under harsh conditions and are subjected to more injustice, neglect, violence, marginalization and exclusion, in addition to unequal opportunities. This is so despite their contribution in many fields and the struggle to assert their right to real political participation and on decision-making levels. They are also continuing to combat all forms of violence directed against them and fighting to abolish all unjust decisions and legislations that violate their dignity and human rights.

We, in the Iraqi Women's League, despite the difficulties that we are facing as women on various cultural and social levels, continue our struggle to unify national and civic efforts to reform the political process in Iraq. We fully respect the will of the people to build a just political system that saves Iraq from economic crises and political conflicts. We call on all the relevant executive and legislative bodies as well as the UN to ensure a woman’s right to participation at all levels, and to affirm the principle of social justice and gender. Women role must be asserted as basic and effective partners in the processes of development, construction, security and peace. It is essential to promote women's participation and economic empowerment, ensuring their safety and providing protection for them within the family and society. This requires expediting the promulgation of the Law on Protection from Domestic Violence and its implementation by bringing to account the perpetrators and prosecuting them, ensuring that they do not get away with impunity. Full social guarantees must be provided for widows, divorced women, returnees from displacement, women with special needs, and women who provide for their families and are affected by the Coronavirus pandemic.

The 8th of March is an opportunity to celebrate our steadfastness in the face of great challenges, as well as an occasion to prove that we are able to bring about change in all fields and forums. It is also an occasion to raise our voice in the protests against all anti-people policies. It is a day to remind the Iraqi government and the international community of their commitments to women's issues, and in appreciation of women’s efforts and the sacrifices made by them every day. We call upon them to adopt development programs in order to extricate women, their children and families from poverty, destitution and deprivation, and strive to provide a free and decent life for them, protect their rights and abolish all legislations and decisions that rob them of their rights.

Long live the 8th of March, the International Day for all women.

Warmest greetings to every woman who is striving to make our world a safe environment for all.

Glory to the women martyrs and the disappeared women in Iraq and all over the world.

Women should enjoy a free, dignified and secure life

8 March 2021

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید