سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

معنای دقیق گذار از حمهوری اسلامی چیست؟ تفاوت آن با سرنگونی و اصلاح طلبی چیست؟

۱۸ فروردين ۱۴۰۰

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه گفتگوی کوروش ‌پارسا با بهزاد کریمی از کادرهای قدیمی جنبش چپ ایران، عضو‌ حزب چپ ایران، فعال و تحلیلگر سیاسی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان،بنیاد آزادی اندیشه و بیان

۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید