چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

درخواست توقف پولی‌سازی واکسن کرونا و تسریع واکسیناسیون رایگان

۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۰لذا ما امضاکنندگان این دادخواست خواستار توقف هرگونه موازی‌کاری و مداخله‌ی بخش‌ خصوصی در فرآیند واردات و توزیع واکسیناسیون کرونا، تضمین واکسیناسیون رایگان همگانی در سریع‌ترین زمان ممکن از مجرای دولت و تحت نظارت نهادهای رسمی بهداشتی و همچنین تأسیس سامانه شفاف واکسن برای فراهم شدن امکان نظارت عمومی بر واکسیناسیون کرونا بر مبنای اولویت‌های پزشکی و به دور از ویژه‌خواری اصحاب ثروت و قدرت هستیم.

درخواست توقف پولی‌سازی واکسن کرونا و تسریع واکسیناسیون رایگان

اظهارات اخیر برخی از مقامات بهداشتی درباره صدور مجوز برای ورود بخش خصوصی به فرآیند واردات و توزیع واکسن کرونا و همچنین درخواست اخیر رئیس‌جمهور از بخش خصوصی برای واردات واکسن با استفاده از ارز نیمایی، به نگرانی‌های زیادی در خصوص شکل‌گیری بازار سیاه و مافیای واکسن، ورود واکسن‌های تقلبی، ایجاد امکان رانت و فساد برای دلالان و واسطه‌ها و تشدید شکاف‌های طبقاتی و اقتصادی موجود بواسطه پولی‌سازی واکسن دامن زده است.

این درحالیست که در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، فرآیند واردات، توزیع و تلقیح واکسن کرونا بطور کامل از طریق دولت و با نظارت مستقیم نهادهای رسمی بهداشتی صورت می‌گیرد و این بدعت خطرناک برای ایجاد بازار واکسن پولی حاکی از نگاه کالایی تصمیم‌گیران به سلامت عمومی و حاکم شدن رویکردی غیرانسانی، ناعادلانه و سودجویانه بر نظام بهداشت و درمان کشور در راستای سیاست‌های تعدیل اقتصادی سه دهه اخیر است.

همچنین تصمیم اخیر مقامات دولتی نقض واضح اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ است که بر حق خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی رایگان برای همگان تاکید دارد.

لذا ما امضاکنندگان این دادخواست خواستار توقف هرگونه موازی‌کاری و مداخله‌ی بخش‌ خصوصی در فرآیند واردات و توزیع واکسیناسیون کرونا، تضمین واکسیناسیون رایگان همگانی در سریع‌ترین زمان ممکن از مجرای دولت و تحت نظارت نهادهای رسمی بهداشتی و همچنین تأسیس سامانه شفاف واکسن برای فراهم شدن امکان نظارت عمومی بر واکسیناسیون کرونا بر مبنای اولویت‌های پزشکی و به دور از ویژه‌خواری اصحاب ثروت و قدرت هستیم.

------------------

این درخواست به امضای بیش از ۱۰۰۰ نقر از شهروندان کشور رسیده است. سایت «به پیش»

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید