سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳ اوت ۲۰۲۱

از جهان کار: نئولیبرالیسم، تاریخ، اوج و افول

۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

فهرست مطالب:

- تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم

- روایت مرسوم از نئولیبرالیسم

- ماهی لغزنده نئولیبرالیسم

- تاریخ معنوی نئولیبرالیسم چه میگوید؟

- و ...

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید