چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

مصاحبه با صادق کار بمناسبت روز جهانی کارگر

مصاحبه با صادق کار مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بمناسبت اول ماه مه ،روز جهانی کارگر

۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری