چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

مصاحبه با علی پورنقوی بمناسبت روز جهانی کارگر

مصاحبه با علی پورنقوی عضو گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بمناسبت اول ماه مه ،روز جهانی کارگر

۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۰

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری