يكشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

شعار"رأی ندهیم!" را همگانی کنیم! فایل صوتی

به مبارزان راه آزادی و عدالت، به دوستداران حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

۰۶ خرداد ۱۴۰۰

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری