سه شنبه ۲۸ دی‌ ۱۴۰۰ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

مصاحبه با ازیز دادیار،بلوچستان وتحریم انتخابات فرمایشی

۱۱ خرداد ۱۴۰۰

مردم بلوچستان انتخابات را تحریم می کنند

مصاحبه با ازیز دادیار عضو خزب چپ ایران(فدائیان خلق)

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری