سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

کمپین «رای نمیدهم»

۱۷ خرداد ۱۴۰۰

هموطنان: شما می‌توانید با نوشتن عبارت «# رای نمیدهم» بر روی کف دست و یا ساعد و گرفتن عکس آن تقویت کننده جنبش تحریم فعال انتخابات باشید.

نه به انتخابات نمایشی ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰

- برای دفاع از عزت، کرامت انسانی و حقوق شهروندی؛

- برای دفاع از اصل انتخابات آزاد و منصفانه در چارچوب گذار به دمکراسی؛

- برای مقاومت در برابر استبداد و همه وجوه «سخت» و «نرم» قدرت خودکامه؛

- برای مقابله با فساد گسترده، تبعیض و غارت اموال عمومی؛

- برای آنکه جمع بیشتری فقیر نشوند و آقازاده‌ها فربه‌تر و گردن‌کلفت‌تر؛

هموطنان: شما می‌توانید با نوشتن عبارت «# رای نمیدهم» بر روی کف دست و یا ساعد و گرفتن عکس آن تقویت کننده جنبش تحریم فعال انتخابات باشید.

آدرس تلگرام برای ارسال عکس:

@Raynemidaham1400

کمپین «رای نمیدهم»

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید