سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

نظر مهرداد درویش پور پیرامون بیانیه ۱۵۰ فعال سیاسی و مدنی از تحریم انتخابات نمایشی و فرمایشی گفتند!

۲۰ خرداد ۱۴۰۰

در گفتگو با تلویزیون ایران اینترناسیونال  درباره بیانیه تحریم انتخابات 150 نفر از کنشگران داخل و خارج از کشور که من هم یکی ازامضا کنندگان آن هستم، گفتم: تلاش حکومت برای انسداد سیاسی بیشتر و نگرانی از آینده، گرایش های گوناگون و سخت متکثر را در همگرایی گسترده در تحریم انتخابات به هم نزدیک کرده است. توضیح دیگرم این بود که بیش از این که بیانیه تحریم ها مردم مردد را به صرف نظر کردن از رای دادن وادارد، عمل شورای نگبهان، تهدید ها علیه تحریمیان و واکنش خامنه ای که نگرانی او را به نمایش می گذارد و نخستین مناظره مضحک انتخاباتی بردامنه تحریمیمان می افزاید. علاه برآن اشاره کردم این بیانیه تاکید دارد که "میدان" و "خیابان" (اعتراضات خیابانی، اعتصابات و حرکت های مستقل از حکومت) و نه صندوق رای به حوزه اصلی چالش نظام بدل شده است.

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید