يكشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

به انتصابات جمهوری اسلامی رای نمی دهم!

۲۰ خرداد ۱۴۰۰

تظاهرات اعتراضی "جمهوریخواهان ایران در بلژیک" به انتصابات در ایران

زمان: چهارشنبه ۱۶ ژوئن از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰

مکان: سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

- به انتصابات جمهوری اسلامی رای نمی دهم!

- نه به انتخابات جعلی و ساختگی در ایران!

- آری به انتخاب آزاد!

 

افزودن دیدگاه جدید