دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

مصاحبه با شاهو حسینی

مصاحبه با کاک شاهو حسینی، فعال سیاسی از حزب دمکرات کردستان ایران

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه با کاک شاهو حسینی، فعال سیاسی از حزب دمکرات کردستان ایران 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری