دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

خامنه‌ای، معمار انتخابات نمایشی ۱۴۰۰؟

بحث و گفت و گو در مورد تحریم انتخابات ۱۴۰۰

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

در اتاق اتحاد چپ برگزار می شود

بحث و گفت و گو در مورد تحریم انتخابات ۱۴۰۰

عنوان بحث:

خامنه‌ای، معمار انتخابات نمایشی ۱۴۰۰؟

ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکری

ساعت ۲۲.۳۰ به وقت ایران

ساعت ۱۴ به وقت غرب آمریکا

آغازگران بحث و گفت و گو:

محمد اعظمی،

بهروز خلیق،

و ….

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید