شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱

گرد همایی برای تحریم انتخابات نمایشی در اسلو

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

گرد همایی برای تحریم انتخابات نمایشی در اسلو

با حمایت دوازده حزب و سازمان مدافع حقوق بشر ایرانی و نروژی برگزار گشت.

 

Arbeiderpartiet

#SV(Sosialistisk Venstreparti)

#حزب_چپ_ایران(فدائیان خلق) – واحد نروژ

#حزب_دموکرات_کوردستان – کمیته نروژ

#حزب_دموکرات_کوردستان_ایران – کمیته نروژ

#حزب_دمکرات_مسیحی_ایران – شاخه نروژ

#حزب_کومه‌له_زحمتکشان_کوردستان – کمیته نروژ

#حزب_کومه‌له_کوردستان_ایران – کمیته نروژ

#سازمان_اتحاد_فدائیان_خلق_ایران – واحد نروژ

#سمن_صدای_مردمان_ایران

#کمیته_همبستگی_برای_حقوق_بشر_ایران-نروژ

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری