دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

انتخابات ایران: اهمیت آرای باطله، فرزانه عظیمی

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

انتخابات ایران: اهمیت آرای باطله، فرزانه عظیمی

مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری