دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری در حضور «هیئت مرگ»

۳۱ خرداد ۱۴۰۰

فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری در حضور «هیئت مرگ» در ارتباط با قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷

َفایل صوتی آیت الله منتظری با زیر نویس انگلیسیMontazeri's audio file in English 1988

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید