دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

از اعتصاب سراسری کارگران شرکت های پیمانکاری نفت و مطالبات آنها حمایت می کنیم! فایل صوتی

۰۳ تير ۱۴۰۰

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری