دعوت به گردهمائی درپاریس؛ یکشنبه ۴ ژوئیه؛ همصدا با کارگران اعتصابی!

جمعه, 2. ژوئیه 2021 - 09:41

ما امضاکنندگان این فراخوان برای همراهی، همگامی و دفاع از حقوق مشروع و صنفی کارگران اعتصابی در سراسر ایران و اعلام همبستگی با خواستهای برحق آنان بر آن شدەایم تا دور هم گرداییم و از این حرکت مدنی حمایت نماییم؛ از هموطنان ارجمند دعوت می کنیم با شرکت در این گردهمایی صدای اعتراض و خواستهای اعتصابیون را پژواک دهیم.

فراخوان
دعوت به گردهمائی درپاریس؛ یکشنبه ۴ ژوئیه؛ همصدا با کارگران اعتصابی!

دو رویداد مهم و سرنوشت ساز در یک ماه گذشتە در ایران نشان از آن دارد کە جنبشهای اجتماعی بە مرحلە نوینی پا نهادە اند. تحریم انتخابات ریاست جمهوری پاسخی بود در رد رژیم و تمامی نهادها و ساختارهایش. چند روز بعد از پیام راسخ مردم و اعلام نە بە جمهوری اسلامی، گارگران پیمانی صنایع نفت و گاز دست از کار کشیدەاند و بە شرایط ناپایدار و ناعادلانە معترض می باشند. گسترە اعتصابات چنان است کە اکنون کلیە کارگران بخش پتروشیمی در این جنبش اعتراضی شرکت دارند و بخشهای دیگر نیز چون دامداران بە آن پیوستەاند. اعتصابات گارگران از جانب قشرهای مختلف جامعە و نیز از سوی اتحادیەهای کارگری در اقصی نقاط جهان مورد حمایت قرار گرفتەاست
ما امضاکنندگان این فراخوان برای همراهی، همگامی و دفاع از حقوق مشروع و صنفی کارگران اعتصابی در سراسر ایران و اعلام همبستگی با خواستهای برحق آنان بر آن شدەایم تا دور هم گرداییم و از این حرکت مدنی حمایت نماییم؛ از هموطنان ارجمند دعوت می کنیم با شرکت در این گردهمایی صدای اعتراض و خواستهای اعتصابیون را پژواک دهیم.

* شورای دمکراتیک - پاریس ( برای حمایت از جنبش های مردمی در ایران )
* هماهنگی ایرانیان ــــ پاریس ( در حمایت از کارگران اعتصابی )
* جمعیت کردهای مقیم فرانسە
زمان : یکشنبە ٤ ژوئیە ٢٠٢١؛ ساعت سه بعد از ظهر Dimanche 04 juillet 2021
مکان: پاریس میدان جمهوری Place de la République
ـ

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.