چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

همصدا با اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت -گزارش گردهمایی پاریس

۱۶ تير ۱۴۰۰

درفواصل متنهایی به زبانهای فارسی و فرانسه و کردی در دفاع از مطالبات برحق مردم ، که در متن فراخوان آمده بود توسط شرکت کنندگان در مراسم خوانده شد و همزمان، ترانه سرودهای متنوع به زبان های فارسی و کردی و شعر زیبای آزادی که توسط یکی از دوستان ایرانی سروده و ضبط شده بود پخش شد که با استقبال شرکت کنندگان مواجه گشت.

همصدا با اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت

در پی اعتصاب ‌سراسری توسط کارگران صنعت نفت در ایران فراخوانی از سوی:

۱-هماهنگی ایرانیان-پاریس(برای پشتیبانی از حقوق کارگران اعتصابی در ایران)

۲- شورای دموکراتیک - پاریس(برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران)

۳- جمعیت کرد های مقیم‌فرانسه،

جهت برگزاری گردهمایی اعتراضی پشتیبانی از اعتصاب سراسری اعلام شد.

دراین گردهمایی که از ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز یکشنبه ۴ ژوییه ۲۰۲۱ با وجود بارش شدید باران تعداد قابل توجهی ازهموطنان شرکت داشتند.

گردهمایی با خوش آمد گویی به شرکت کنندگان به زبانهای فارسی، فرانسه و کردی و بیان این گفتارآغاز گشت:

 

هموطنان عزيز، دوستان ارجمند

همه ما شاهديم كه ميهن ما ايران، طى ماه گذشته شاهد رويدادهاى مهم و سرنوشت سازى بوده است. تنها چند روز پس از برگزارى مضحكه انتخاباتى رژيم، موج تازه اى از اعتصابات و اعتراضات كشور ما را فراگرفته و رو به گسترش گذاشته است.

در پی اعتصابات كارگران صنعت نفت، گاز و پتروشيمى و پشتيبانى ديگر اقشار و طبقات مردم براى احقاق ابتدايى ترين حقوق انسانى و شهروندى و برخوردارى از حداقلهاى لازم براى يك زندگى شرافتمندانه در ازاى كار زحمت شبانه روزى، سپهر سياسى و اجتماعى ايران با شتابى بس بيشتر از گذشته، رو به تغيير گذاشته است. همزمان شاخص ترين چهره هاى فاسد و سركوبگر و رانت خوار رژيم، رييسى، اژه اى و قاليباف، زير چتر حمايت آشكار ولى فقيه بر سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه حكومت اسلامى تكيه زده اند!

درفواصل متنهایی به زبانهای فارسی و فرانسه و کردی در دفاع از مطالبات برحق مردم ، که در متن فراخوان آمده بود توسط شرکت کنندگان در مراسم خوانده شد و همزمان، ترانه سرودهای متنوع به زبان های فارسی و کردی و شعر زیبای آزادی که توسط یکی از دوستان ایرانی سروده و ضبط شده بود پخش شد که با استقبال شرکت کنندگان مواجه گشت.

مراسم باشعارها و پلاکاردهای مختلف منعکس کننده مطالبات کارگران صنعت نفت و دیگر بخشها و گروههای مختلف مردم ایران و همچنین عکسهای اعتصابات و پرتره ها و اسامی فرزندان این سرزمین که توسط حکام شرع اسلامی در زندانها بسر میبرند آذین بندی شده بود.

در پایان برنامه گردهمایی با این گفتار پایان یافت:

دوستان عزیز، خانمها، آقایان!

ما، همراه با تمامى جريانات دموكرات و آزاديخواه، در ايران و سراسر جهان، از خواست ها و مطالبات برحق كارگران و زحمتكشان اعتصابى و جنبش رو به گسترش اعتراضى در ايران برعليه رژيم اسلامى حمايت كرده و سعى در پر طنين كردن فرياد بر حق آنان در سطح وسيع داشته و خواهيم داشت.

زنده باد اعتصاب سراسرى كارگران و زحمتكشان

مستحكم باد اتحاد اقشار وسيع مردم برعليه رژيم اسلامى ایران

سرنگون باد جمھوری اسلامی

با سپاس از شرکت دوستان عزیز در گردهمایی

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید