سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

گزارش اکسیون در اتاوا مقابل پارلمان کانادا در حمایت از کارگران اعتصابی در ایران

۲۵ تير ۱۴۰۰

در پایان بهرام با سخنانی به زبان انگلیسی مجددا درخواست‌های کارگران را ایراد کرد و خبر ارسال قطعنامه ای که تشکل مخالفین جمهوری اسلامی ایران در کانادا در حمایت از کارگران اعتصابی در ایران به پارلمان کاناداواقای احساسی نماینده ایرانی حزب لیبرال در پارلمان را اعلام نمود.

از سوی تشکل  مخالفان جمهوری اسلامی ایران در کانادادر روز شنبه ۱۰ جولای اکسیونی در حمایت از کارگران اعتصابی در ایران، داد خواهی خانواده‌های هواپیمای سرنگون شده واعتراض به ریاست جمهوری رییسی توسط تشکل مخالفان جمهوری اسلامی ایران در اتاوا مقابل پارلمان کانادابرپا گردید.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق )در کانادا، حزب کمونیست کارگری ایران، ، کومله زحمتکشان کردستان ، بخشی از دادخواهان هواپیمای اکرایینی و تعدادی تشکل های حقوق بشری از این حرکت حمایت نمودند.

برنامه رأس ساعت ۱ بعد از ظهر مقابل پارلمان آغاز شد.

اولین سخنران بهرام با خوشا مد گویی به زبان انگلیسی برنامه را شروع کرد وسپس در متنی به زبان فارسی در حمایت از کارگران و ‌سرکوبی که از سوی رژیم صورت می‌گیرد را توضیح داده ودر خصوص خواستهای کارگران پروژه ای واوضاع بد اقتصادی آنهاسخنانی ایراد کرد.

دومین سخنران آقای محسن ابراهیمی از مسولین هیت سیاسی حزب کمونیست کارگری بود که توضیحاتی در خصوص حکومت وشیوه حکمرانی آنها و اوضاع بد اقتصادی، ‌اجتماعی داد.

در ضمن درحمایت از کارگران اعتصابی توضیحاتی بیان کرده و خواستار آن شد که این حمایت‌ها از سوی دولت کانادا صورت گیرد.

سومین سخنران جمشید بود که ابتدا پیامی را از سوی بخشی از خانواده های خاوران قراعت کرد.

وی قطعه شعری را که خودش سروده بود خواند و سپس بخش‌هایی از بیانیه هیئت سیاسی حزب چپ ایران(فدائیان خلق )در حمایت ازکارگران اعتصابی را به سمع حضار رساند.

سپس سهیلا از طرف سازمان دفاع از زندانیان سیاسی شیوه های سرکوب خانوادها برای شکستن کارگران وفعالین مدنی ‌وسیاسی توضیحاتی را ایراد کرد.

در پایان بهرام با سخنانی به زبان انگلیسی مجددا درخواست‌های کارگران را ایراد کرد و خبر ارسال قطعنامه ای که تشکل مخالفین جمهوری اسلامی ایران در کانادا در حمایت از کارگران اعتصابی در ایران به پارلمان کاناداواقای احساسی نماینده ایرانی حزب لیبرال در پارلمان را اعلام نمود.

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید