چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

فراخوان همبستگی با مردم ایران و خانواده جانباختگان پرواز PS752

۱۲ مرداد ۱۴۰۰

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - کانادا، ضمن حمایت از فراخوان انجمن خانواده جانباختگان پرواز   PS752 و در همبستگی با مبارزات مردم ایران، و علیه حکم تحلیف ریاست جمهوری رئیسی، ...

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید