چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

گزارش تصویری از آکسیون اعتراضی ایرانیان مقیم فرزنو - کالیفرنیا

۱۹ مرداد ۱۴۰۰

بعدازظهر روز پنجشنبه پنجم ماه آگوست ، در روزی که عضو هیئت مرگ در مجلس شورای اسلامی برای ریاست جمهوری ...

 

بعدازظهر روز پنجشنبه پنجم ماه آگوست ، در روزی که عضو هیئت مرگ در مجلس شورای اسلامی برای ریاست جمهوری ... و سر سپردگی به ولی فقیه سوگند خورد ، تعدادی از ایرانیان مقیم فرزنو - کالیفرنیا به اعتراض پرداختند.

تظاهر کنندگان که شعارهائی بر علیه ولی فقیهه و رئیس جمهور انتخابی اش می دادند به سرکوب و جنایات اعتراض کردند و آرزوی گذار از جمهوری اسلامی را داشتند.

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید