چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

دوازدهم اوت ۲۰۲۱ مقابل دادگاه استکهلم، محل دادگاه حمید نوری ، جنایتکار دهه ۶۰        

۲۱ مرداد ۱۴۰۰

دوازدهم اوت ۲۰۲۱ مقابل دادگاه استکهلم، محل دادگاهی حمید نوری ، جنایتکار دهه ۶۰         

 این نخستین دادگاهی است که يکی از جنايتکاران کشتار ۶۷ را به محاکمه می کشد. دادگاه سوئد به يک معنی آغازی است برای محاکمه سران جمهوری اسلامی که فرمان کشتار و ترورها را صادر کرده اند. و هشداری است برای همه آدمکشان که بدانند جهان برای گریز از دست عدالت بسیار کوچک شده است.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری