شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

ترور موسی باباخانی از اعضای کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان را محکوم می کنیم!

۲۵ مرداد ۱۴۰۰

این حکومت بیهوده فکر می کند صدای حق طلبانه‌ی مخالفان جمهوری اسلامی را با ترور و اعدام می‌تواند خاموش سازد. بیهوده گی این تصورات مالیخولیائی جمهوری اسلامی را حیزش اعتراضی مردم در خوزستان، اعتصابات کارگران پیمانی نفت و سایر کارگران از جمله فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه، مبارزات حق طلبانه‌ی معلمان و بازنشستگان، فریادهای مرگ بر دیکتاتور مردم در تهران و دیگر نقاط ایران و اعتراضات سایر هموطنان ما در کردستان و سیستان و بلوچستان قابل مشاهده است.

ترور موسی باباخانی از اعضای کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان را محکوم می کنیم!

روز شانزدهم مردادماه امسال در هتل گل سلیمانی در شهر اربیل کردستان عراق جسم بی جان موسی باباخانی از اعضای کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان یافته شد. حزب دمکرات کردستان طی بیانیه ای جمهوری اسلامی را مسئول این ترور معرفی نمود.

جمهوری اسلامی چهل سال است که به اشکال مختلف دست به جنایت می زند. ترور و اعدام جزئی غیر قابل تفکیک از هویت رژیم جمهوری اسلامی است. تقریبا در تمام سال‌های گذشته نه تنها ماشین سرکوب حکومت در داخل فعال بوده در خارج از کشور نیز سیستم ترور مخالفان رژیم دمی از فعالیت باز نایستاده است. کردستان عراق یکی از قتلگا‌های مورد توجه رژیم تروریست جمهوری بوده و هنوز هم هست. فقط بیش از دویست تن از اعضای این حزب طی چهل و چند ساله گذشته ترور و به قتل رسیده ‌اند که بسیاری از آن‌ها در این منطقه به قتل رسیده‌اند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ترور موسی باباخانی عضو کمیته‌ی مرکزی حزب دمکرات کردستان توسط جنایتکاران جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند. این حکومت بیهوده فکر می کند صدای حق طلبانه‌ی مخالفان جمهوری اسلامی را با ترور و اعدام می‌تواند خاموش سازد. بیهوده گی این تصورات مالیخولیائی جمهوری اسلامی را حیزش اعتراضی مردم در خوزستان، اعتصابات کارگران پیمانی نفت و سایر کارگران از جمله فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه، مبارزات حق طلبانه‌ی معلمان و بازنشستگان، فریادهای مرگ بر دیکتاتور مردم در تهران و دیگر نقاط ایران و اعتراضات سایر هموطنان ما در کردستان و سیستان و بلوچستان قابل مشاهده است.

ما همدردی و همبستگی خود را با خانواده‌ی باباخانی، اعضا، کادرها و رهبران حزب دمکرات کردستان اعلام کرده و به جمهوری اسلامی هشدار می‌دهیم که این جنایات جز افزایش خشم مردم هیچ حاصلی برای جنایتکاران حاکم بر ایران به بار نخواهد آورد.

یاد همه‌ی جانباختگان راه آزادی و موسی باباخانی گرامی باد!

 

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶ اوت ۲۰۲۱

افزودن دیدگاه جدید