جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

همبستگی جهانی برای صلح ودمکراسی نیاز مبرم افغانستان

۲۸ مرداد ۱۴۰۰

همبستگی جهانی برای صلح ودمکراسی نیاز مبرم افغانستان

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری