جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

مصاحبه با عفت ماهباز در مقابل دادگاه محاکمه حمید نوری

۰۷ شهريور ۱۴۰۰

مصاحبه با عفت ماهباز در مقابل دادگاه محاکمه حمید نوری در سوئد

این دادگاه از اهمیت بسیار برای مادران خاوران و خانوادهای جانباختگان دهه 60 برخوردار است

مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری