جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

عروج طالبان از منظر جنسیت و قدرت

۲۵ شهريور ۱۴۰۰

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – گروه کار زنان در اتاق اتحاد چپ برگزار  کرد:

سخنران: مهرداد درویش‌پور – استاد دانشگاه و پژوهشگر جنسیت

زمان: سه‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت ایران، ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی، ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا و کانادا

عروج طالبان از منظر جنسیت و قدرت

 

 

 

 

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید