جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

مصاحبه با حسن زهتاب در مقابل دادگاه محاکمه حمید نوری

۱۰ شهريور ۱۴۰۰

مصاحبه با حسن زهتاب در مقابل دادگاه محاکمه حمید نوری در سوئد 

کشتار 67 جنابت علیه بشریت

مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری