جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

بررسی آخرین وضعیت کرونادر ایران

۱۲ شهريور ۱۴۰۰

سخنران: دکتر حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات پاسخ داد

پنجشنبه ۲سپتامبر برابر با ۱۱ شهریور 

ساعت ۲۱ به وقت ایران ٫و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۲:۳۰ شرق آمریکا

hassen_nayeb_hashem1.mp3

قسمت اول

hassen_nayeb_hashem2.mp3

قسمت دوم

hassen_nayeb_hashem3.mp3

قسمت سوم

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/SO5itL5KeilWqppr

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید