چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

فراخوان به شرکت در آکسیون اعتراضی ایرانیان خارج از کشور

۲۵ شهريور ۱۴۰۰

- در دفاع از مطالبات مردم ایران برای آزادی و عدالت اجتماعی

- در محکومیت حمله تروریستی اخیر جمهوری اسلامی به مقراحزاب کرد ایرانی مستقر در کردستان عراق

- ...

همگام با هفته اکسیون سراسری ایرانیان خارج کشور

- در دفاع از مطالبات مردم ایران برای آزادی و عدالت اجتماعی

- در محکومیت حمله تروریستی اخیر جمهوری اسلامی به مقراحزاب کرد ایرانی مستقر در کردستان عراق

- در اعتراض به "انتخاب" فرمایشی رئیسی از عوامل اصلی قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷. و درخواست تحقیقات کیفری علیه او توسط مراجع حقوقی و قضایی بین المللی.

- در افشای سیاست جنایتکارانه خامنه‌ای در جلوگیری ازخرید و واردات بموقع واکسن ضد کرونا که منجر به مرگ هزاران تن از هموطنانمان گردید.

 

از ایرانیان عزیز درخواست می کنیم با شرکت خود در این مراسم پژواک خواستهای هموطنانمان باشیم.

 

Dimanche, 19 September 2021 15h - 17h

Place du Châtelet

Metro : Châtelet

- شورای دموکراتیک - پاریس(برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران)

- جمعیت کرد های مقیم‌فرانسه.

- هماهنگی ایرانیان-پاریس (درهمراهی با هفته اکسیون سراسری)

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید