شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

عروج طالبان از منظر جنسیت و قدرت

۲۶ شهريور ۱۴۰۰

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – گروه کار زنان در اتاق اتحاد چپ برگزار کرد:

سخنران: مهرداد درویش‌پور – استاد دانشگاه و پژوهشگر جنسیت

زمان: سه‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت ایران، ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی، ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا و کانادا

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری