چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲

قتل زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی 

۰۹ مهر ۱۴۰۰

قتل زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی 

حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی

در اتاق تلگرامی اتحاد چپ پاسخ داد

پنجشنبه۸ مهر ماه ۱۴۰۰ برابر با ۳۰ سپتامبر۲۰۲۱

ساعت ۲۰ به وقت ایران - ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

forod1.mp3

قسمت اول

forod2.mp3

قسمت دوم

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/SO5itL5KeilWqppr

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید